แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย Super User 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย Super User 7
ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย Super User 11
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขียนโดย Super User 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย Super User 17
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e3/2562การซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) เขียนโดย Super User 33
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขียนโดย Super User 16
กลุ่มที่ 2 สเปควิทยาศาสตร์ เขียนโดย Super User 16
กลุ่มที่ 1 สเปคเวชภัณฑ์ เขียนโดย Super User 18
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e2/2562 การซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เขียนโดย Super User 15