แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย Super User 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย Super User 19
ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย Super User 27
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขียนโดย Super User 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย Super User 28
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e3/2562การซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) เขียนโดย Super User 47
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขียนโดย Super User 24
กลุ่มที่ 2 สเปควิทยาศาสตร์ เขียนโดย Super User 32
กลุ่มที่ 1 สเปคเวชภัณฑ์ เขียนโดย Super User 28
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e2/2562 การซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เขียนโดย Super User 31