รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

     

       ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ  >>อ่านต่อ คลิ๊ก<<