สรุปผลการดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดด้านปศุสัตว์

 ผลการดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๒  >>รายละเอียด<<