แจ้งให้ทราบ
  • Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.
  • Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.
  • Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.
  • Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

อ่านต่อคลิ๊ก

 

ไฟล์นำเสนอ การประชุมสัมมนาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ อาหารปลอดภัยเพื่อมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0

ไฟล์นำเสนอการประชุมสัมมนาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัยเพื่อมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0

 

- บรรยายหัวข้อ “ไทยแลนด์ 4.0 กับการพัฒนาภาคปศุสัตว์ไทย” (โดย นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์)

- บรรยายฯ เขต 2 (โดย นายอำพันธุ์  เวฬุตันติ ปศุสัตว์เขต 2) 

- ส่วนยุทธศาสตร์ฯ

- ฝ่ายบริหาร

- ส่วนมาตรฐานฯ

ส่วนสุขภาพสัตว์

- ส่วนส่งเสริมฯ

ศูนย์ผสมเทียมฯ

 

กิจกรรมที่4 การรวบรวมน้ำนมดิบและโลจิสติกส์

{gallery}/GM_2558/Pic/2559-06/DLD-60-4/{/gallery}

 

งบทดลองรายเดือน สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 กรมปศุสัตว์

รายงานงบทดลองจ่าย

 

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2562

 

 

งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2562

งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562

งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562

งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2562

งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2561

งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2561

 

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2561

 

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง (กันยายน)

งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561

งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2561

งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561

งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561

งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561

งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561

งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561

งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561

งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560

งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560

 

 

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2560

 

งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560

งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560

งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560

งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560

งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560

งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560

    งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560     

     งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560  

     งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2560    

     งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2559    

     งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

     งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2559     

 

กิจกรรมที่3 การจัดตั้งศูนย์อาหาร ปลูกพืชอาหารสัตว์

{gallery}/GM_2558/Pic/2559-06/DLD-60-3/{/gallery}