เนื้อหา

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ หลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ปีงบประมาณ 2559 โดยมีนายประวัติ รัตนภุมมะ เป็นประธานในการอบรม

90

 

IMG 9000   IMG 9001

 

IMG 9002   IMG 9556

 

IMG 9590   IMG 9616

 

IMG 9621   IMG 9635

 

IMG 9638   IMG 9641

 

IMG 9646   IMG 9649

 

IMG 9654   IMG 9662

 

IMG 9665   IMG 9667

 

IMG 9670   IMG 9683

 

IMG 9692