แจ้งให้ทราบ
  • Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

เนื้อหา

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

pic010 วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายสัตวแพทย์ประวัติ  รัตนภุมมะ ปศุสัตว์เขต ๒ และนายสุรัตน์ชัย เตียงนิล ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก เข้าเฝ้ารับเสด็จ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรและทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในวันพุธที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก โดยมีนายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าเฝ้ารับเสด็จพร้อมน้อมเกล้าฯ ถวายโคนม

     ปี ๒๕๕๗ กรมปศุสัตว์มอบไก่ไข่ไทยกรมปศุสัตว์ จากศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อเลี้ยงแบบปล่อย ๕๐ ตัว ชนิดสัตว์พื้นเมืองไก่เหลืองหางขาวกบินทร์บุรี และเป็ดเทศกบินทร์บุรี เพื่อเป็นแหล่งผลิตและกระจายสัตว์พันธุ์ดีสู่เกษตรกร และแหล่งดูงานแก่ผู้ศึกษาดูงานแก่ผู้สนใจทั่วไป เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงพระเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายา ๒๕๕๘ กรมปศุสัตว์ได้จัดเตรียมโคเพศเมีย ซึ่งผ่านการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในประเทศไทย จากสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สระแก้ว จำนวน ๑๕ ตัว จากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง จังหวัดลพบุรี จำนวน ๕ ตัว เป็นโคเพศเมียอายุประมาณ ๒ ปี จำนวน ๘ ตัว และอายุ ๓-๕ ปี จำนวน ๑๒ ตัว ให้ผลผลิตน้ำนมเฉลี่ย ๓,๕๐๐ กิโลกรัมต่อตัวต่อช่วงการให้นม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตั้งท้อง ๕-๘ เดือน และจะเริ่มคลอดลูกตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

{gallery}/activity2557/july/02072557/{/gallery}