แจ้งให้ทราบ
  • Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

เนื้อหา

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

นายสัตวแพทย์ประวัติ รัตนภุมมะ ปศุสัตว์เขต ๒,นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว, เจ้าหน้าที่โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ ทรงติดตามงาน/โครงการต่างๆ ของโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

{gallery}/activity2557/december/06122556/{/gallery}