เนื้อหา

ข่าวฝึกอบรมผู้ประกอบการ

ส่วนมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ จะจัดฝึกอบรมผู้รปะกอบการในวันที่ ๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖