เนื้อหา

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

pic010 วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายสัตวแพทย์ประวัติ  รัตนภุมมะ ปศุสัตว์เขต ๒ และนายสุรัตน์ชัย เตียงนิล ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก เข้าเฝ้ารับเสด็จ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรและทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในวันพุธที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก โดยมีนายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าเฝ้ารับเสด็จพร้อมน้อมเกล้าฯ ถวายโคนม

     ปี ๒๕๕๗ กรมปศุสัตว์มอบไก่ไข่ไทยกรมปศุสัตว์ จากศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อเลี้ยงแบบปล่อย ๕๐ ตัว ชนิดสัตว์พื้นเมืองไก่เหลืองหางขาวกบินทร์บุรี และเป็ดเทศกบินทร์บุรี เพื่อเป็นแหล่งผลิตและกระจายสัตว์พันธุ์ดีสู่เกษตรกร และแหล่งดูงานแก่ผู้ศึกษาดูงานแก่ผู้สนใจทั่วไป เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงพระเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายา ๒๕๕๘ กรมปศุสัตว์ได้จัดเตรียมโคเพศเมีย ซึ่งผ่านการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในประเทศไทย จากสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สระแก้ว จำนวน ๑๕ ตัว จากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง จังหวัดลพบุรี จำนวน ๕ ตัว เป็นโคเพศเมียอายุประมาณ ๒ ปี จำนวน ๘ ตัว และอายุ ๓-๕ ปี จำนวน ๑๒ ตัว ให้ผลผลิตน้ำนมเฉลี่ย ๓,๕๐๐ กิโลกรัมต่อตัวต่อช่วงการให้นม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตั้งท้อง ๕-๘ เดือน และจะเริ่มคลอดลูกตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม: รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

pic03นายประวัติ รัตนภุมมะ ปศุสัตว์เขต ๒ ผู้แทนกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสืบสวัสดิ์ ภาคพิบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรผลงานและความก้าวหน้าของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านคลอง ๑๔ ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

อ่านเพิ่มเติม: รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

นายสัตวแพทย์ประวัติ รัตนภุมมะ ปศุสัตว์เขต ๒,นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว, เจ้าหน้าที่โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ ทรงติดตามงาน/โครงการต่างๆ ของโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

อ่านเพิ่มเติม: รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ