แจ้งให้ทราบ
  • Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.
  • Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.
  • Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.
  • Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

เนื้อหา

ไฟล์นำเสนอ การประชุมสัมมนาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ อาหารปลอดภัยเพื่อมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0

ไฟล์นำเสนอการประชุมสัมมนาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัยเพื่อมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0

 

- บรรยายหัวข้อ “ไทยแลนด์ 4.0 กับการพัฒนาภาคปศุสัตว์ไทย” (โดย นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์)

- บรรยายฯ เขต 2 (โดย นายอำพันธุ์  เวฬุตันติ ปศุสัตว์เขต 2) 

- ส่วนยุทธศาสตร์ฯ

- ฝ่ายบริหาร

- ส่วนมาตรฐานฯ

ส่วนสุขภาพสัตว์

- ส่วนส่งเสริมฯ

ศูนย์ผสมเทียมฯ

 

งบทดลองรายเดือน สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 กรมปศุสัตว์

รายงานงบทดลองจ่าย

 

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2561

 

งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561

งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560

งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560

 

 

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2560

 

งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560

งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560

งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560

งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560

งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560

งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560

    งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560     

     งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560  

     งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2560    

     งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2559    

     งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

     งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2559     

 

กิจกรรมที่3 การจัดตั้งศูนย์อาหาร ปลูกพืชอาหารสัตว์

{gallery}/GM_2558/Pic/2559-06/DLD-60-3/{/gallery}

 

กิจกรรมที่4 การรวบรวมน้ำนมดิบและโลจิสติกส์

{gallery}/GM_2558/Pic/2559-06/DLD-60-4/{/gallery}

 

กิจกรรมที่ 2การพัมนาระบบฟาร์มโคนมสาวทดแทน

{gallery}/GM_2558/Pic/2559-06/DLD-60-2/{/gallery}