แจ้งให้ทราบ
  • Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.
  • Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.
  • Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.
  • Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

เนื้อหา

ไฟล์นำเสนอ การประชุมสัมมนาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ อาหารปลอดภัยเพื่อมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0

ไฟล์นำเสนอการประชุมสัมมนาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัยเพื่อมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0

 

- บรรยายหัวข้อ “ไทยแลนด์ 4.0 กับการพัฒนาภาคปศุสัตว์ไทย” (โดย นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์)

- บรรยายฯ เขต 2 (โดย นายอำพันธุ์  เวฬุตันติ ปศุสัตว์เขต 2) 

- ส่วนยุทธศาสตร์ฯ

- ฝ่ายบริหาร

- ส่วนมาตรฐานฯ

ส่วนสุขภาพสัตว์

- ส่วนส่งเสริมฯ

ศูนย์ผสมเทียมฯ

 

รายงานการประชุมประจำเดือน

รายงานการประชุมประจำเดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 
 ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐
 ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐
 ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
 

กิจกรรมที่4 การรวบรวมน้ำนมดิบและโลจิสติกส์

{gallery}/GM_2558/Pic/2559-06/DLD-60-4/{/gallery}

 

กิจกรรมที่3 การจัดตั้งศูนย์อาหาร ปลูกพืชอาหารสัตว์

{gallery}/GM_2558/Pic/2559-06/DLD-60-3/{/gallery}