620514

 610918-2-001

610925

 

 

761725

 

 

D5

 

 

 

 

6103192

   

 

IMAGE โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.๒๕๕๗
วันพุธ, 15 ตุลาคม 2557
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี... Read More...
IMAGE สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก
วันอังคาร, 01 เมษายน 2557
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก... Read More...
IMAGE รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
วันอังคาร, 06 มกราคม 2558
นายประวัติ รัตนภุมมะ ปศุสัตว์เขต ๒ ผู้แทนกรมปศุสัตว์... Read More...
IMAGE รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันพฤหัสบดี, 17 กรกฎาคม 2557
 วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายสัตวแพทย์ประวัติ ... Read More...
IMAGE รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
วันศุกร์, 21 กุมภาพันธ์ 2557
นายสัตวแพทย์ประวัติ รัตนภุมมะ ปศุสัตว์เขต... Read More...
แจ้งให้ทราบ
  • Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

pic03นายประวัติ รัตนภุมมะ ปศุสัตว์เขต ๒ ผู้แทนกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสืบสวัสดิ์ ภาคพิบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรผลงานและความก้าวหน้าของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านคลอง ๑๔ ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

{gallery}/activity2557/december57/26122557/{/gallery}

 

    โรงเรียนบ้านคลอง ๑๔ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) มีจำนวนนักเรียน (ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗) ๒๓๙ คน มีครู ๑๔ คน เป็น ๑ ใน ๒๐ โรงเรียน ที่ได้ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาเกด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (โครการ กพด.) ของกรมปศุสัตว และมีกิจกรรมก้าวหน้ามาโดยตลอด ปัจจุบันยังคงเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่อย่างต่อเนื่ิอง สามารถสร้างกองทุนเลี้ยงไก่ไข่ได้ ๓๙,๑๘๕ บาท (หรือเฉลี่ย ๑๖๔ บาทต่อนักเรียน ๑ คน) จึงซื้อไก่ไข่รุ่นใไม่ รวมถึงอาหารและอุปกรณ์ได้ด้วยเงินกองทุนของโรงเรีนเอง ทำให้เกิดกิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่อย่างต่อเนื้อง เด็กนักเรียนได้บริโภคไข่ไก่ตลอดปีการศึกษา โดยมีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ การป้องกันโรค การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรงเรือน และประสานงานหารแหล่งพันธุ์ไก่ไข่ อาหารไก่ไข่ และวัสดุอุปกรณ์ให้

 

 

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

2558-11-02  ginconference  25570929 1
 regislives    

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร

  2561P 

  นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย  

  ปศุสัตว์เขต ๒ 

สถิติผู้เข้าชม

2679835
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1791
15979
29183
2620280
121756
109839
2679835

Your IP: 103.55.140.128
Server Time: 2019-06-26 10:32:29