761725

 

 

 

 

25600316 2

 

 

D5

 

 

 

 

6103192

   

 

IMAGE โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.๒๕๕๗
วันพุธ, 15 ตุลาคม 2557
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี... Read More...
IMAGE สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก
วันอังคาร, 01 เมษายน 2557
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก... Read More...
IMAGE รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
วันอังคาร, 06 มกราคม 2558
นายประวัติ รัตนภุมมะ ปศุสัตว์เขต ๒ ผู้แทนกรมปศุสัตว์... Read More...
IMAGE รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันพฤหัสบดี, 17 กรกฎาคม 2557
 วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายสัตวแพทย์ประวัติ ... Read More...
IMAGE รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
วันศุกร์, 21 กุมภาพันธ์ 2557
นายสัตวแพทย์ประวัติ รัตนภุมมะ ปศุสัตว์เขต... Read More...
แจ้งให้ทราบ
  • Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

pic03นายประวัติ รัตนภุมมะ ปศุสัตว์เขต ๒ ผู้แทนกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสืบสวัสดิ์ ภาคพิบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรผลงานและความก้าวหน้าของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านคลอง ๑๔ ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

{gallery}/activity2557/december57/26122557/{/gallery}

 

    โรงเรียนบ้านคลอง ๑๔ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) มีจำนวนนักเรียน (ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗) ๒๓๙ คน มีครู ๑๔ คน เป็น ๑ ใน ๒๐ โรงเรียน ที่ได้ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาเกด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (โครการ กพด.) ของกรมปศุสัตว และมีกิจกรรมก้าวหน้ามาโดยตลอด ปัจจุบันยังคงเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่อย่างต่อเนื่ิอง สามารถสร้างกองทุนเลี้ยงไก่ไข่ได้ ๓๙,๑๘๕ บาท (หรือเฉลี่ย ๑๖๔ บาทต่อนักเรียน ๑ คน) จึงซื้อไก่ไข่รุ่นใไม่ รวมถึงอาหารและอุปกรณ์ได้ด้วยเงินกองทุนของโรงเรีนเอง ทำให้เกิดกิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่อย่างต่อเนื้อง เด็กนักเรียนได้บริโภคไข่ไก่ตลอดปีการศึกษา โดยมีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ การป้องกันโรค การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรงเรือน และประสานงานหารแหล่งพันธุ์ไก่ไข่ อาหารไก่ไข่ และวัสดุอุปกรณ์ให้

 

 

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

2558-11-02  ginconference  25570929 1
 regislives    

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร

  woravit 

  นายวรวิชญ์ วราอัศวปติ    

  ปศุสัตว์เขต ๒ 

สถิติผู้เข้าชม

662725
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
203
301
5117
643988
29520
16736
662725

Your IP: 103.55.140.127
Server Time: 2018-03-21 12:51:11