แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน” ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Super User 1
ตรวจติดตามระบบ GMP ศูนย์รวบรวมไข่ เขียนโดย Super User 1
ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคตะวันออก) ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย Super User 1
ตรวจติดตามการจัดตั้งชมรมเครือข่ายแพะเขต 2 และเตรียมการประกวดกลุ่มแพะดีเด่น เขียนโดย Super User 7
ร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค เขียนโดย Super User 9
ตรวจติดตามงานส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เขียนโดย Super User 9
ตรวจติดตามงานส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เขียนโดย Super User 7
ร่วมประชุมสัมมนาผู้ประกอบการสถานพยาบาลสัตว์ ปี 2562 เรื่อง “กฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์” เขียนโดย Super User 22
อบรมฯ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการฟาร์มโคนม เขียนโดย Super User 12
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโคบาลบูรพา เขียนโดย Super User 9