แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ติดตามการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อประชารัฐฯ เขียนโดย Super User 3
ประชุมสัมมนา เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปศุสัตว์เขต 2 เขียนโดย Super User 6
ประชุมสัมมนา โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัยเพื่อมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 เขียนโดย Super User 32
ลงพื้นที่แปลงยึดคืน สปก.ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง เพื่อเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรโคประชารัฐ เขียนโดย Super User 11
ประชุมขับเคลื่อนสรุปผลสำเร็จการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณปี 60 และชี้แจงแผนงาน/แผนเงินปี 61 เขียนโดย Super User 44
ต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่เดินทางลงพื้นที่ จ.สระแก้ว เขียนโดย Super User 8
พิธีปล่อยหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2 เขียนโดย Super User 8
ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมพื้นที่เพื่อต้อนรับ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี เขียนโดย Super User 9
การฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการทำงานเป็นทีมและการสร้างสัมพันธภาพในหน่วยงาน” เขียนโดย Super User 11
ประชุมสัมมนาผู้บริหารกรมปศุสัตว์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 เขียนโดย Super User 10