แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตรวจ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส เขียนโดย Super User 1
ตรวจประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน เขียนโดย Super User 1
ประชุมตรวจติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย Super User 1
ฝึกอบรมการประเมินความเสี่ยงในการจัดทำระบบคอมพาร์ทเมนต์ เขียนโดย Super User 1
ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ติดตามงาน เขียนโดย Super User 1
ตรวจประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน เขียนโดย Super User 1
ส่วนกลาง เดินทางมาตรวจประเมิน การดำเนินกิจกรรม 5 ส ของสำนักงาน ปศุสัตว์เขต 2 เขียนโดย Super User 1
ประชุมตรวจติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย Super User 1
ออกประเมิน กิจกรรม 5 ส หน่วยงานในพื้นที่เขต 2 เขียนโดย Super User 1
ตรวจนับไก่พันธุ์ไข่ ฟาร์มไก่พันธุ์เกิดเจริญ จำกัด เขียนโดย Super User 3