แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตรวจต่ออายุ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ สหกรณ์โคนมวันน้ำเย็น ศูนย์วัฒนานคร เขียนโดย Super User 2
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ เขียนโดย Super User 5
ตรวจรับรองสถานที่เพื่อขึ้นบัญชีเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย เขียนโดย Super User 2
ตรวจรับรองระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในระบบคอมพาร์ทเมนต์ฟาร์มไก่พันธุ์ เขียนโดย Super User 2
ออกหน่วยทำหมันเคลื่อนที่และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เขียนโดย Super User 3
ประชุมให้คำแนะนำการตรวจมาตรฐานฟาร์มโคนมแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นและได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการตรวจมาตรฐานฟาร์มโคนม เขียนโดย Super User 5
ตรวจต่ออายุเพื่อการใช้งานการเคลื่อนย้ายอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ จำนวน 1 แห่ง เขียนโดย Super User 5
ประชุมหาแนวทางการแก้ไขปัญหากลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 และเป็นกลุ่มเครือข่ายโคเนื้อไทย เขียนโดย Super User 6
ตรวจต่ออายุเพื่อการใช้งานการเคลื่อนย้ายอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ จำนวน 3 แห่ง เขียนโดย Super User 5
ประชุมหัวหน้าส่วนฯ เขต 2 เขียนโดย Super User 11