แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมการตรวจราชการและติดตามงานโครงการภายใต้แผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขียนโดย Super User 6
ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการกรมปศุสัตว์ ในงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 เขียนโดย Super User 10
จัดทำกิจกรรม BIG Cleaning Day นำโดย นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ปศุสัตว์เขต 2 เขียนโดย Super User 6
ประชุมและลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 9 เขียนโดย Super User 3
ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่หน่วยงาน CNCA และ AQSIQ สาธารณรัฐประชาชนจีน เขียนโดย Super User 5
ลงดูพื้นที่จัดงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เขียนโดย Super User 6
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เขียนโดย Super User 10
ลงดูพื้นที่จัดงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 เขียนโดย Super User 6
ประชุมการสุ่มสำรวจซ้ำทะเบียนเกษตรกรผุ้เลี้ยงสัตว์ เขียนโดย Super User 7
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ครั้งที่ 11/2560 และการประชุมผ่านระบบ Web Conference “เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” เขียนโดย Super User 8