ดูงานแปลงใหญ่แพะเนื้อ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

110860