ปศุสัตว์เขต 2 ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ ในการควบคุมสัตว์จรจัด ไม่มีเจ้าของ นำไปดูแลที่ด่านฯ ชะอำ