ร่วมพิธีรดน้ำขอพรฯ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ กรมปศุสัตว์

180461