งานวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 76 ปี

040561