ประชุมเตรียมการรับการตรวจจากเจ้าหน้าที่จากประเทศซาอุดีอาระเบีย

611005-3