แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ฝึกอบรมหลักสูตรการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย Super User 8
ติดตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ฯ จังหวัดสระแก้ว, จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายก เขียนโดย Super User 3
ประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 เขียนโดย Super User 7
ประชุมการตรวจติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 เขียนโดย Super User 3
ตรวจรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์เพื่อขึ้นบัญชีเคลื่อนย้ายเข้าเขต 2 เขียนโดย Super User 5
ติดตามการเก็บข้อมูลต้นทุนฟาร์มโคนมในพื้นที่ เขียนโดย Super User 4
ประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ระดับเขต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เขต 2 เขียนโดย Super User 25
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) เขียนโดย Super User 6
พิธีเปิด และร่วมชมมหกรรมงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 เขียนโดย Super User 31
ประชุมขับเคลื่อนผลสำเร็จการดำเนินงานกรมปศุสัตว์ปีงบประมาณ 2561 และร่วมชี้แจงแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย Super User 5