แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุม ชี้แจงหลักเกณฑ์ การสมัครขอรับรางวัล United Nation Public service Award 2019 เขียนโดย Super User 8
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2561 เขียนโดย Super User 17
ประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 เขียนโดย Super User 13
ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ติดตามโครงการสำคัญๆของกรมปศุสัตว์ เขียนโดย Super User 7
ตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ โครงการแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เขียนโดย Super User 12
ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ติดตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน , แนะนำติดตามอาสาป้องกันโรค อาสาผสมเทียม,โครงการสำคัญของกรมปศุสัตว์ ตามมาตรการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และงานที่ปศุสัตว์เขต 2 มอบหมาย เขียนโดย Super User 14
ประชุมสัมมนา"กลุ่มภารกิจด้านการผลิตและส่งเสริมการปศุสัตว์ ชี้แจงแผนงานด้านการส่งเสริมการปศุสัตว์ และแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562" เขียนโดย Super User 15
ส่วนยุทธศาสตร์ฯลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน , แนะนำติดตามอาสาป้องกันโรค อาสาผสมเทียม , โครงการสำคัญของกรมปศุสัตว์ ตามมาตรการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และงานที่ปศุสัตว์เขต 2 มอบหมาย เขียนโดย Super User 13
เข้าตรวจติดตามการขออนุญาตเคลื่อนย้ายเข้าเขตควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อนในภาคตะวันออกของประเทศไทย เขียนโดย Super User 10
ตรวจรับรองเพื่อขึ้นบัญชีการเคลื่อนย้ายเข้าเขตควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อนในภาคตะวันออกของประเทศไทย เขียนโดย Super User 8