แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตรวจประเมิน GMP ศูนย์รวบรวมไข่ระยอง เขียนโดย Super User 3
ตรวจรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์เพื่อขึ้นบัญชีเขต 2 เขียนโดย Super User 3
ประชุมตรวจติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย Super User 3
ประชุมคณะกรรมการความรู้กรมปศุสัตว์ 1/2561 เขียนโดย Super User 5
ประชุมประจำเดือนสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 เขียนโดย Super User 6
ลงพื้นที่ ตรวจราชการ ดูงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามงานโคบาลบูรพา เขียนโดย Super User 15
อบรมทดสอบโรคระบาดสัตว์ ฝึกปฏิบัติการทำแลป เขียนโดย Super User 2
ติดตามโครงการสำคัญ ๆ ของกรมปศุสัตว์ และติดตามโครงการอำเภอต้นแบบ เขียนโดย Super User 5
ประชุมผ่านระบบ GIN Conference เรื่องนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เขียนโดย Super User 9
นิเทศงานโครงการสำคัญ ๆ ของกรมปศุสัตว์พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคที่มินิมูร่าฟาร์ม เขียนโดย Super User 8