แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ลงพื้นที่ตรวจห้องเย็นที่สงสัยว่าจะมีการเก็บซากสัตว์ เพื่อปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์และเป็นการเฝ้าระวังโรค African Swine Fever จำนวน 18 แห่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เขียนโดย Super User 12
ตรวจติดตาม 5 ส. เขียนโดย Super User 2
คัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น กรมปศุสัตว์ ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย Super User 2
ประชุมและตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User 0
ประชุมเพื่อเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย Super User 4
อบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" เขียนโดย Super User 6
ประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 เขียนโดย Super User 5
ประชุมคณะทำงานด้านสุขภาพแพะโครงการพระราชดำริ เขียนโดย Super User 6
ตรวจรับรองคอมพาร์ทเมนต์สถานที่ฟักไข่ บริษัท cpf เขียนโดย Super User 5
ติดตามโคโครงการโคบาลบุรพา เขียนโดย Super User 8