แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องซ้อมแผนควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย เขียนโดย Super User 6
ประสานเรื่องการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย เขียนโดย Super User 8
ประชุม PRRS ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย เขียนโดย Super User 5
ประชุมติดตามโครงการแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1 เขียนโดย Super User 6
ประชุมชี้แจงเมนูทางเลือกโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เขียนโดย Super User 8
ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างอาคารห้องเย็นสำหรับเก็บวัคซีน เขียนโดย Super User 1
ประชุมติดตามโครงการแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1 เขียนโดย Super User 1
ลงพื้นที่ติดตามงาน รับฟังปัญหาโครงการอำเภอต้นแบบ และระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน เขียนโดย Super User 1
ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขียนโดย Super User 1
ประชุมหัวหน้าหน่วยงานราชการ สังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2 ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย Super User 39