แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมวิชาการ "ความรู้ด้านวัคซีนวิทยาทางสัตวแพทย์" เขียนโดย Super User 2
ตรวจติดตามการปลดไก่พันธุ์ไข่ กรณีพิเศษ เขียนโดย Super User 3
ประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร ฯ เขียนโดย Super User 3
ตรวจติดตามระบบ GMP โรงฆ่าสุกร เขียนโดย Super User 4
ประชุมพร้อมผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 3 และ 9 เขียนโดย Super User 11
ประชุมสัมมนาชี้แจ้งโครงการการลดใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์ และ การบูรณาการบังคับใช้กฎหมาย และโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน เขียนโดย Super User 14
ประชุมติดตามโครงการตามแผนของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 รอบที่ 2 เขียนโดย Super User 6
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ เขียนโดย Super User 11
ตรวจเยี่ยมโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน บริษัทบางคล้าพัฒนา จำกัด เขียนโดย Super User 16
ลงพื้นที่ตรวจสถานกักกันสัตว์(โค) โครงการโคบาลบูรพา เขียนโดย Super User 5