แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตรวจสถานที่ตัดแต่ง/แปรรูป/ที่พักซากสัตว์ เขียนโดย Super User 8
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย Super User 10
ประชุมตามโครงการตรวจสอบห้องเย็นเพื่อปราบปรามขบวนการลักลอบนำเข้าซากสัตว์ เขียนโดย Super User 17
ร่วมการตรวจ แผนการตรวจสอบสารตกค้าง จากสหภาพยุโรป เขียนโดย Super User 10
ติดตามการปฏิบัติงานการป้องกันเฝ้าระวังโรค ASF เขียนโดย Super User 11
ตรวจรับรองระบบคอมพาร์ทเมนต์ สัตว์ปีกพันธุ์ เขียนโดย Super User 8
ตรวจต่ออายุ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ สหกรณ์โคนมวันน้ำเย็น ศูนย์วัฒนานคร เขียนโดย Super User 13
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ เขียนโดย Super User 15
ตรวจรับรองสถานที่เพื่อขึ้นบัญชีเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย เขียนโดย Super User 10
ตรวจรับรองระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในระบบคอมพาร์ทเมนต์ฟาร์มไก่พันธุ์ เขียนโดย Super User 7