แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตรวจประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส เขียนโดย Super User 13
ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย Super User 18
ร่วมประชุมตรวจติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย Super User 9
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส ได้เดินทางไปตรวจประเมิน 5 ส เขียนโดย Super User 8
ตรวจ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส เขียนโดย Super User 10
ตรวจประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน เขียนโดย Super User 9
ประชุมตรวจติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย Super User 12
ฝึกอบรมการประเมินความเสี่ยงในการจัดทำระบบคอมพาร์ทเมนต์ เขียนโดย Super User 11
ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ติดตามงาน เขียนโดย Super User 9
ตรวจประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน เขียนโดย Super User 9