แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ติดตามการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อประชารัฐฯ เขียนโดย Super User 52
ประชุมสัมมนา เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปศุสัตว์เขต 2 เขียนโดย Super User 24
ประชุมสัมมนา โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัยเพื่อมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 เขียนโดย Super User 122
ลงพื้นที่แปลงยึดคืน สปก.ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง เพื่อเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรโคประชารัฐ เขียนโดย Super User 27
ประชุมขับเคลื่อนสรุปผลสำเร็จการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณปี 60 และชี้แจงแผนงาน/แผนเงินปี 61 เขียนโดย Super User 93
ต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่เดินทางลงพื้นที่ จ.สระแก้ว เขียนโดย Super User 37
พิธีปล่อยหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2 เขียนโดย Super User 29
ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมพื้นที่เพื่อต้อนรับ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี เขียนโดย Super User 26
การฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการทำงานเป็นทีมและการสร้างสัมพันธภาพในหน่วยงาน” เขียนโดย Super User 33
ประชุมสัมมนาผู้บริหารกรมปศุสัตว์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 เขียนโดย Super User 28