แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีปิดการประชุมสัมมนาการพัฒนาปศุสัตว์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ เขียนโดย Super User 10
ประชุมสัมมนาหลักสูตร “การพัฒนาปศุสัตว์ เพื่อเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ” เขียนโดย Super User 4
พิธีเปิดโครงการทำหมันสุนัข แมว พื้นที่เกาะเสม็ด เขียนโดย Super User 9
ติดตามงานโครงการสำคัญ ๆ ของกรมปศุสัตว์ เขียนโดย Super User 10
ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ลงพื้นที่เพื่อทำการสุ่มสำรวจทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย Super User 6
เก็บปัสสาวะ ตรวจสารเร่งเนื้อแดง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เขียนโดย Super User 6
ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ลงพื้นที่เพื่อทำการสุ่มสำรวจทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย Super User 6
ประชุมคณะทำงานปราบปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดง เขียนโดย Super User 6
ฝึกอบรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการนำเข้าเชื้อไวรัสปากและเท้าเปื่อยเข้าพื้นที่ปลอดโรคในภาคตะวันออก เขียนโดย Super User 8
ตรวจสถานพยาบาลสัตว์ อ.พานทอง เขียนโดย Super User 5