แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ส่วนกลาง เดินทางมาตรวจประเมิน การดำเนินกิจกรรม 5 ส ของสำนักงาน ปศุสัตว์เขต 2 เขียนโดย Super User 11
ประชุมตรวจติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย Super User 8
ออกประเมิน กิจกรรม 5 ส หน่วยงานในพื้นที่เขต 2 เขียนโดย Super User 8
ตรวจนับไก่พันธุ์ไข่ ฟาร์มไก่พันธุ์เกิดเจริญ จำกัด เขียนโดย Super User 18
ตรวจประเมิน GMP ศูนย์รวบรวมไข่ระยอง เขียนโดย Super User 16
ตรวจรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์เพื่อขึ้นบัญชีเขต 2 เขียนโดย Super User 15
ประชุมตรวจติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย Super User 12
ประชุมคณะกรรมการความรู้กรมปศุสัตว์ 1/2561 เขียนโดย Super User 15
ประชุมประจำเดือนสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 เขียนโดย Super User 14
ลงพื้นที่ ตรวจราชการ ดูงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามงานโคบาลบูรพา เขียนโดย Super User 26