แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมสัมมนา “การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือภาคกลาง (เขต 1,2,7) เขียนโดย Super User 14
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เขียนโดย Super User 15
อบรม หลักสูตร "ผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์" (สุกร ไก่เนื้อ เป็ดเนื้อ ไก่ไข่ และเป็ดไข่) เขียนโดย Super User 11
สัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความจุทางรถไฟช่วงหัวหมาก-ฉะเชิงเทรา -ศรีราชา-และโครงการ รถไฟทางคู่ศรีราชา-มาบตาพุต เขียนโดย Super User 9
ต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะ ลงพื้นที่มอบนโยบาย เขียนโดย Super User 10
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) เขียนโดย Super User 13
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจประเมินการปฎิบัติการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รุ่นที่ 4 และหลักสูตร ผู้ตรวจรับรองคอมพาร์ทเมนต์สัตว์ปีกปลอดโรคไข้หวัดนก เขียนโดย Super User 12
ต้อนรับปศุสัตว์เขต 2 เขียนโดย Super User 39
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ เขียนโดย Super User 11
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดโคเนื้อระดับเขต" เขียนโดย Super User 15