แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อำนวยความสะดวกในการส่งมอบโค โครงการโคบาลบูรพา เขียนโดย Super User 41
ตรวจรับรองคอกกักโค โครงการโคบาลบูรพา จ.บุรีรัมย์ เขียนโดย Super User 51
ตรวจรับรองคอกกักโคโครงการโคบาลบูรพา ณ ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานีและด่านกักกันสัตว์สุรินทร์ เขียนโดย Super User 46
ตรวจติดตามการ ปฎิบัติงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการโคบาล บูรพา และตรวจเยี่ยมความพร้อมของเกษตรกรที่รับโค เขียนโดย Super User 58
ตรวจติดตามความพร้อมคอกกักโค(ปลายทาง)โครงการโคบาลบูรพา เขียนโดย Super User 49
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย Super User 79
ตรวจประเมินคอกกักสัตว์ฯ สก.-ปจ.-นย. เขียนโดย Super User 41
ตรวจรับรองคอกกักสัตว์เข้าเขตปลอดโรคฯ เขียนโดย Super User 28
ประชุมประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2560 เขียนโดย Super User 27
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯโครงการ โคบาลบูรพา เพื่อซักซ้อมขั้นตอนการตรวจรับโค ให้ปฎิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ เป็นประโยชน์ต่อราชการ เขียนโดย Super User 38