แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่ยึดคืน สปก.แปลง No 2879 เขียนโดย Super User 15
มอบปัจจัยการผลิต โครงการวิจัย การศึกษาผลของการปรับโครงสร้างฟาร์มเกษตรกรต่อผลผลิตน้ำนมและรายได้สุทธิ โครงการวิจัย การศึกษาวิธีการจัดการอาหาร TMR ของสหกรณ์โคนมต้นแบบต่อประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมของเกษตรกรสมาชิก และเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการดำเ เขียนโดย Super User 13
ประชุมโครงการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังควบคุมโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออก ปีงบประมาณ 2560 และแนวทางปฎิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดงและวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ และการขับเคลื่อนสำนักงานปศุส เขียนโดย Super User 10
ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่ยึดคืน สปก.แปลง No 2879 เขียนโดย Super User 11
ต้อนรับ พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว ผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทาน เขียนโดย Super User 15
โครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2560 เขียนโดย Super User 28
ประชุมการตรวจราชการและติดตามงานโครงการภายใต้แผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขียนโดย Super User 22
ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการกรมปศุสัตว์ ในงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 เขียนโดย Super User 33
จัดทำกิจกรรม BIG Cleaning Day นำโดย นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ปศุสัตว์เขต 2 เขียนโดย Super User 30
ประชุมและลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 9 เขียนโดย Super User 20