แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตรวจรับรองคอมพาร์ทเมนต์สถานที่ฟักไข่ บริษัท cpf เขียนโดย Super User 15
ติดตามโคโครงการโคบาลบุรพา เขียนโดย Super User 17
ตรวจสถานที่ตัดแต่ง/แปรรูป/ที่พักซากสัตว์ เขียนโดย Super User 20
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย Super User 22
ประชุมตามโครงการตรวจสอบห้องเย็นเพื่อปราบปรามขบวนการลักลอบนำเข้าซากสัตว์ เขียนโดย Super User 29
ร่วมการตรวจ แผนการตรวจสอบสารตกค้าง จากสหภาพยุโรป เขียนโดย Super User 24
ติดตามการปฏิบัติงานการป้องกันเฝ้าระวังโรค ASF เขียนโดย Super User 27
ตรวจรับรองระบบคอมพาร์ทเมนต์ สัตว์ปีกพันธุ์ เขียนโดย Super User 19
ตรวจต่ออายุ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ สหกรณ์โคนมวันน้ำเย็น ศูนย์วัฒนานคร เขียนโดย Super User 28
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ เขียนโดย Super User 31