แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย เขียนโดย Super User 26
ติดตามการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อประชารัฐฯ เขียนโดย Super User 63
ประชุมสัมมนา เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปศุสัตว์เขต 2 เขียนโดย Super User 49
ประชุมสัมมนา โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัยเพื่อมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 เขียนโดย Super User 138
ลงพื้นที่แปลงยึดคืน สปก.ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง เพื่อเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรโคประชารัฐ เขียนโดย Super User 34
ประชุมขับเคลื่อนสรุปผลสำเร็จการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณปี 60 และชี้แจงแผนงาน/แผนเงินปี 61 เขียนโดย Super User 112
ต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่เดินทางลงพื้นที่ จ.สระแก้ว เขียนโดย Super User 56
พิธีปล่อยหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2 เขียนโดย Super User 49
ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมพื้นที่เพื่อต้อนรับ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี เขียนโดย Super User 43
การฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการทำงานเป็นทีมและการสร้างสัมพันธภาพในหน่วยงาน” เขียนโดย Super User 46