แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
บรรยายระบบการเคลื่อนย้ายไข่ไก่ online และรับสมัครขอใช้บริการการขอเคลื่อนย้ายไข่ online ให้กับผู้ประกอบการฟาร์มไก่ไข่ เขียนโดย Super User 14
ร่วมหารือกิจกรรมรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ เขียนโดย Super User 17
ร่วมงานวันดินโลก เขียนโดย Super User 17
ประชุมและรับฟังคำชี้แจงบรรยายสรุปแผนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย Super User 28
ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนงานตามนโยบายเชิงบูรณาการ เขียนโดย Super User 19
ต้อนรับท่านสุวิทย์ คำดี ตำแหน่ง ที่ปรึกษารมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขียนโดย Super User 23
ประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 เขียนโดย Super User 21
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวัน”พระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2562” เขียนโดย Super User 24
ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร ธนเดชฟาร์ม เขียนโดย Super User 19
ประชุมคณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9 ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย Super User 24