แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมติดตามโครงการแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1 เขียนโดย Super User 5
ลงพื้นที่ติดตามงาน รับฟังปัญหาโครงการอำเภอต้นแบบ และระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน เขียนโดย Super User 4
ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขียนโดย Super User 3
ประชุมหัวหน้าหน่วยงานราชการ สังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2 ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย Super User 53
ตรวจติดตามงานด้านปศุสัตว์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขียนโดย Super User 36
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง เขียนโดย Super User 37
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561 เขียนโดย Super User 40
ประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต2 เขียนโดย Super User 68
นายวรวิชญ์ วราอัศวปติ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ปศุสัตว์เขต 2 วันที่ 5 มกราคม 2561 เขียนโดย Super User 59
ประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เขียนโดย Super User 62