แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมสัมมนาหลักสูตร “การพัฒนาปศุสัตว์ เพื่อเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ” เขียนโดย Super User 9
พิธีเปิดโครงการทำหมันสุนัข แมว พื้นที่เกาะเสม็ด เขียนโดย Super User 13
ติดตามงานโครงการสำคัญ ๆ ของกรมปศุสัตว์ เขียนโดย Super User 14
ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ลงพื้นที่เพื่อทำการสุ่มสำรวจทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย Super User 22
เก็บปัสสาวะ ตรวจสารเร่งเนื้อแดง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เขียนโดย Super User 23
ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ลงพื้นที่เพื่อทำการสุ่มสำรวจทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย Super User 17
ประชุมคณะทำงานปราบปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดง เขียนโดย Super User 17
ฝึกอบรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการนำเข้าเชื้อไวรัสปากและเท้าเปื่อยเข้าพื้นที่ปลอดโรคในภาคตะวันออก เขียนโดย Super User 22
ตรวจสถานพยาบาลสัตว์ อ.พานทอง เขียนโดย Super User 9
สุ่มสำรวจข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ปี 2561 เขียนโดย Super User 15