แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานฯ เขียนโดย Super User 28
ประชุมนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย Super User 21
นิเทศงานหน่วยงานในพื้นที่ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว เขียนโดย Super User 26
ประชุมชี้แจงงบประมาณปี 2562 เขียนโดย Super User 42
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด เขียนโดย Super User 30
ประชุมเตรียมการรับการตรวจจากเจ้าหน้าที่จากประเทศซาอุดีอาระเบีย เขียนโดย Super User 23
ประชุม ชี้แจงหลักเกณฑ์ การสมัครขอรับรางวัล United Nation Public service Award 2019 เขียนโดย Super User 26
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2561 เขียนโดย Super User 32
ประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 เขียนโดย Super User 27
ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ติดตามโครงการสำคัญๆของกรมปศุสัตว์ เขียนโดย Super User 13