แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมงานวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทราและพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2561 เขียนโดย Super User 25
ปศุสัตว์เขต 2 ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ ในการควบคุมสัตว์จรจัด ไม่มีเจ้าของ นำไปดูแลที่ด่านฯ ชะอำ เขียนโดย Super User 24
ประชุม เรื่องมาตรการในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่านระบบประชุมทางไกล GIN Conference เขียนโดย Super User 17
ประชุมคณะกรรมการโครงการโคบาลบูรพาระดับเขต เขียนโดย Super User 62
ประชุมหัวหน้าหน่วยงานราชการสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2 ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย Super User 33
ประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 เขียนโดย Super User 35
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอบสวนโรคทางระบาดวิทยา เขียนโดย Super User 22
อบรบเชิงปฏิบัติการผู้นำกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หลักสูตร "การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร" เขียนโดย Super User 40
ปศุสัตว์เขต 2 ลงพื้นที่ติดตามการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เขียนโดย Super User 26
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส ได้เดินทางไปตรวจประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ เขียนโดย Super User 24