แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 3,9 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เขียนโดย Super User 37
นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ"องค์กรแห่งนวัตกรรม" เขียนโดย Super User 32
นายวีรชาติเขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มาตรวจเยี่ยมสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 เขียนโดย Super User 39
ติดตามการดำเนินการเตรียมความพร้อมแปลงต้นแบบ จังหวัดสระแก้ว เขียนโดย Super User 29
ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการเตรียมความพร้อมแปลงต้นแบบฯ ในพื้นที่สปก.แปลงใหญ่หมายเลข 2879 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เขียนโดย Super User 32
ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการโคบาลบูรพา ณ.ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว เขียนโดย Super User 42
ต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสตรวจราชการงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดจันทบุรี ณ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชกูฏ จำกัด ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชกูฏ จังหวัดจันทบุรี เขียนโดย Super User 41
ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2560 เขียนโดย Super User 36
ประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ จ.ตาก เขียนโดย Super User 42
ประชุมผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แม่สอด จังหวัดตาก เขียนโดย Super User 47