แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คัดเลือกกลุ่ม/หมู่บ้านธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปี 2561 เขียนโดย Super User 10
ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขียนโดย Super User 11
ประชุมสัมมนา “การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือภาคกลาง (เขต 1,2,7) เขียนโดย Super User 25
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เขียนโดย Super User 22
อบรม หลักสูตร "ผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์" (สุกร ไก่เนื้อ เป็ดเนื้อ ไก่ไข่ และเป็ดไข่) เขียนโดย Super User 27
สัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความจุทางรถไฟช่วงหัวหมาก-ฉะเชิงเทรา -ศรีราชา-และโครงการ รถไฟทางคู่ศรีราชา-มาบตาพุต เขียนโดย Super User 20
ต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะ ลงพื้นที่มอบนโยบาย เขียนโดย Super User 18
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) เขียนโดย Super User 24
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจประเมินการปฎิบัติการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ รุ่นที่ 4 และหลักสูตร ผู้ตรวจรับรองคอมพาร์ทเมนต์สัตว์ปีกปลอดโรคไข้หวัดนก เขียนโดย Super User 24
ต้อนรับปศุสัตว์เขต 2 เขียนโดย Super User 55