แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ส่วนยุทธศาสตร์ฯลงพื้นที่ติดตามงานฯ เขียนโดย Super User 14
ตรวจประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส เขียนโดย Super User 19
ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย Super User 26
ร่วมประชุมตรวจติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย Super User 15
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส ได้เดินทางไปตรวจประเมิน 5 ส เขียนโดย Super User 13
ตรวจ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส เขียนโดย Super User 19
ตรวจประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน เขียนโดย Super User 17
ประชุมตรวจติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย Super User 20
ฝึกอบรมการประเมินความเสี่ยงในการจัดทำระบบคอมพาร์ทเมนต์ เขียนโดย Super User 22
ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ติดตามงาน เขียนโดย Super User 16