แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมสัมมนาชี้แจ้งโครงการการลดใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์ และ การบูรณาการบังคับใช้กฎหมาย และโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน เขียนโดย Super User 35
ประชุมติดตามโครงการตามแผนของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 รอบที่ 2 เขียนโดย Super User 19
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ เขียนโดย Super User 23
ตรวจเยี่ยมโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน บริษัทบางคล้าพัฒนา จำกัด เขียนโดย Super User 65
ลงพื้นที่ตรวจสถานกักกันสัตว์(โค) โครงการโคบาลบูรพา เขียนโดย Super User 16
พิธีปิดการประชุมสัมมนาการพัฒนาปศุสัตว์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ เขียนโดย Super User 17
ประชุมสัมมนาหลักสูตร “การพัฒนาปศุสัตว์ เพื่อเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ” เขียนโดย Super User 12
พิธีเปิดโครงการทำหมันสุนัข แมว พื้นที่เกาะเสม็ด เขียนโดย Super User 17
ติดตามงานโครงการสำคัญ ๆ ของกรมปศุสัตว์ เขียนโดย Super User 20
ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ลงพื้นที่เพื่อทำการสุ่มสำรวจทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย Super User 29