แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตรวจประเมินคอกกักสัตว์ฯ สก.-ปจ.-นย. เขียนโดย Super User 57
ตรวจรับรองคอกกักสัตว์เข้าเขตปลอดโรคฯ เขียนโดย Super User 39
ประชุมประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2560 เขียนโดย Super User 40
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯโครงการ โคบาลบูรพา เพื่อซักซ้อมขั้นตอนการตรวจรับโค ให้ปฎิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ เป็นประโยชน์ต่อราชการ เขียนโดย Super User 41
กิจกรรมเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย เขียนโดย Super User 30
ติดตามการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อประชารัฐฯ เขียนโดย Super User 69
ประชุมสัมมนา เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปศุสัตว์เขต 2 เขียนโดย Super User 65
ประชุมสัมมนา โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัยเพื่อมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 เขียนโดย Super User 157
ลงพื้นที่แปลงยึดคืน สปก.ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง เพื่อเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรโคประชารัฐ เขียนโดย Super User 41
ประชุมขับเคลื่อนสรุปผลสำเร็จการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณปี 60 และชี้แจงแผนงาน/แผนเงินปี 61 เขียนโดย Super User 130