แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่เดินทางลงพื้นที่ จ.สระแก้ว เขียนโดย Super User 71
พิธีปล่อยหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2 เขียนโดย Super User 62
ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมพื้นที่เพื่อต้อนรับ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี เขียนโดย Super User 56
การฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการทำงานเป็นทีมและการสร้างสัมพันธภาพในหน่วยงาน” เขียนโดย Super User 59
ประชุมสัมมนาผู้บริหารกรมปศุสัตว์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 เขียนโดย Super User 58
ประชุมกับคณะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย Super User 60
ติดตามตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ในพื้นที่สปก.แปลงยึดคืน No 2879 จังหวัดสระแก้ว เขียนโดย Super User 60
ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เขียนโดย Super User 60
ประเมินหน่วยงาน/บุคลากรที่ผ่านการพิจารณารอบแรก (จ.ปราจีนบุรี-นครนายก) เขียนโดย Super User 54
ตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส และสัมภาษณ์ข้าราชการ พนักงานราชการในโครงการคนดีศรีเขต 2 (ชลบุรี) เขียนโดย Super User 70