แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมคณะทำงานย่อยด้านปุสัตว์ โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดนครนายก เขียนโดย Super User 37
ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมแปลงต้นแบบเพื่อต้อบรับ พณฯ นายกรัฐมนตรีฯ ในการมอบเอกสารสิทธิ์ ที่ทำกินแก่เกษตรกร (ผู้ไม่มีที่ทำกินของตนเอง) ณ แปลงหมายเลข 2879 จ.สระแก้ว เขียนโดย Super User 36
ประชุมเพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานในเรื่องระบบฐานข้อมูลทุกด้าน ฯ (ณ สนง.ปศจ.สมุทรปราการ) เขียนโดย Super User 42
ตรวจเยี่ยม/นิเทศงาน และมอบนโยบายในการปฎิบัติงาน ฯ (ณ สนง.ปศจ.นครนายก) เขียนโดย Super User 30
นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ปศุสัตว์เขต 2 เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายประจักษ์ หวังศิริ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา ณ วัดจันทร์ บางกรวย จังหวัดนนทบุรี เขียนโดย Super User 75
ประชุมเพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานในเรื่องระบบฐานข้อมูลทุกด้าน ฯ (ณ สนง.ปศจ.ปราจีนบุรี) เขียนโดย Super User 36
ประชุมเพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานในเรื่องระบบฐานข้อมูลทุกด้าน ฯ (ณ สนง.ปศจ.สระแก้ว) เขียนโดย Super User 43
ประชุมเพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานในเรื่องระบบฐานข้อมูลทุกด้าน ฯ (ณ สนง.ปศจ.ตราด) เขียนโดย Super User 47
ประชุมเพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานในเรื่องระบบฐานข้อมูลทุกด้าน ฯ (ณ สนง.ปศจ.จันทบุรี) เขียนโดย Super User 44
ประชุมเพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานในเรื่องระบบฐานข้อมูลทุกด้านฯ (ณ สนง.ปศจ.ระยอง) เขียนโดย Super User 36