แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตรวจประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน เขียนโดย Super User 15
ส่วนกลาง เดินทางมาตรวจประเมิน การดำเนินกิจกรรม 5 ส ของสำนักงาน ปศุสัตว์เขต 2 เขียนโดย Super User 16
ประชุมตรวจติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย Super User 13
ออกประเมิน กิจกรรม 5 ส หน่วยงานในพื้นที่เขต 2 เขียนโดย Super User 13
ตรวจนับไก่พันธุ์ไข่ ฟาร์มไก่พันธุ์เกิดเจริญ จำกัด เขียนโดย Super User 29
ตรวจประเมิน GMP ศูนย์รวบรวมไข่ระยอง เขียนโดย Super User 27
ตรวจรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์เพื่อขึ้นบัญชีเขต 2 เขียนโดย Super User 24
ประชุมตรวจติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย Super User 19
ประชุมคณะกรรมการความรู้กรมปศุสัตว์ 1/2561 เขียนโดย Super User 23
ประชุมประจำเดือนสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 เขียนโดย Super User 22