แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ปศุสัตว์เขต 2 ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ ในการควบคุมสัตว์จรจัด ไม่มีเจ้าของ นำไปดูแลที่ด่านฯ ชะอำ เขียนโดย Super User 39
ประชุม เรื่องมาตรการในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่านระบบประชุมทางไกล GIN Conference เขียนโดย Super User 26
ประชุมคณะกรรมการโครงการโคบาลบูรพาระดับเขต เขียนโดย Super User 84
ประชุมหัวหน้าหน่วยงานราชการสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2 ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย Super User 41
ประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 เขียนโดย Super User 46
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอบสวนโรคทางระบาดวิทยา เขียนโดย Super User 32
อบรบเชิงปฏิบัติการผู้นำกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หลักสูตร "การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร" เขียนโดย Super User 51
ปศุสัตว์เขต 2 ลงพื้นที่ติดตามการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เขียนโดย Super User 38
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส ได้เดินทางไปตรวจประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ เขียนโดย Super User 33
ส่วนยุทธศาสตร์ฯลงพื้นที่ติดตามงานฯ เขียนโดย Super User 18