ประชาสัมพันธ์คลิปวีดีโอสร้างความรับรู้เรื่อง มาตรการจำกัด การใช้ 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส

1.มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร2.วิธิพ่นสารกำจัดวัชพืชพาราควอตและไกลโฟเซตอย่างถูกต้องและปลอดภัย3.วิธีการใช้สารกำจัดแมลงคลอร์ไพริฟอสอย่างถูกต้องและปลอดภัยการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ"สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเลือกซื้อเนื้อสัตว์อย่างปลอดภัย