แจ้งให้ทราบ
  • Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

ดำเนินคดีผู้กระทำความผิด

นายสัตวแพทย์ประวัติ รัตนภุมมะ ปศุสัตว์เขต ๒ สนธิกำลังร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ด่านกักสัตว์ปราจีนบุรี และกองกำลังรักษาความมั่นคงภายใน มณฑลทหารบกที่ ๑๒ จังหวัดปราจีนบุรีเข้าตรวจค้นจับกุมผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๓๕ ได้ผู้ต้องหา ๓ รายการ ซากสุกร ๕ ตัว ไม่เหมาะแก่การบิรหโภคให้ทำลาย ส่วนของกลางอื่นได้แก่ถังน้ำ ๑๐ ใบ ตะกร้า ๑ ใบ มีด ๑๒ เล่ม ตะขอเกี่ยวสุกร ๓ อัน โดยเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษที่สถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรี ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

{gallery}/activity2557/november/28102557/{/gallery}

และศาลจังหวัดกบิทนร์บุรีได้พิพากษาแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ คดีหมายเลขดำที่ ๑๗๔๙/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๗๕๒/๒๕๕๗ จำเลยทั้ง ๓ มีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๔,๕,๑๕,๒๙ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓,๘๓ จำเลยรับสารภาพลดโทษให้คนละกึ่งหนึ่ง คงลงโทษปรับคนละ ๒,๕๐๐ บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประวลกฎหมายอาญามาตรา   ๒ช,๓๐ ริบของกลาง