แจ้งให้ทราบ
  • Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

ขับเคลื่อนFMDในภาคตะวันออก

ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ ร่วมกับ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ประชุมขับเคลื่อนโครงการจัดทำเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออก โดยมีนายสัตวแพทย์ประวัติ รัตนภุมมะ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต ๒  

 {gallery}/activity2558/may/092042558/{/gallery}