กรมปศุสัตว์เตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ระวังโรคระบาดในช่วงน้ำท่วม (130/2560)

กรมปศุสัตว์เตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ระวังโรคระบาดในช่วงน้ำท่วม (130/2560)