สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องโครงการเพื่มประสิทธิภาพการทำงานเชิงรุก สำหรับผู้ปฏิบัติงานในภูมิภาค (ปี 2561)

สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องโครงการเพื่มประสิทธิภาพการทำงานเชิงรุก สำหรับผู้ปฏิบัติงานในภูมิภาค (ปี 2561)