4 หน่วยงานจับมือแถลงสถานการณ์และนโยบายการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สร้างการรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องแก่สาธารณชน

อ่านต่อคลิ๊ก