คนไทยบริโภคไข่ที่เหมาะสม ตามเพศและวัย

2561

 

S  4464869

GovChannal ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน

อ่านต่อคลิ๊ก

 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ด้วยสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 มีโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ หลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559" ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 เวลา 09.00-16.00 น. จึงขอให้ผู้ที่เป็นเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรมโดยพร้อมเพรียงก
  2. ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต
  3. ประชาสัมพันธ์ระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์ (DLD Plus)
  4. ประชุมระเบียบว่าด้วยการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 2