การประชุมขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มสมรรถนะ OIE

แบบคำร้องขอตรวจรับสถานที่ฯ เพื่อเข้าพื้นที่ปลอดโรคปากและเท้าเปี่อย ภาคตะวันออกของประเทศไทย

แบบคำร้องขอตรวจรับสถานที่ฯ เพื่อเข้าพื้นที่ปลอดโรคปากและเท้าเปี่อย ภาคตะวันออกของประเทศไทย

 

แบบประเมินตรวจรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมหรือเขตปลอดโรคปากและเท้าเปี่อย ภาคตะวันออกของประเทศไทย

 

แบบประเมินตรวจรับรองที่พักซากสัตว์เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมหรือเขตปลอดโรคปากและเท้าเปี่อย ภาคตะวันออกของประเทศไทย

 

แบบประเมินตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์หรือสถานที่ตัดแต่งเข้าในหรือผ่านเขตควบคุมหรือเขตปลอดโรคปากและเท้าเปี่อย ภาคตะวันออกของประเทศไทย

 

แบบประเมินตรวจรับรองสถานที่ผลิตหรือเก็บน้ำเชื้อหรือเอ็มบริโอเข้าเขตควบคุมหรือเขตปลอดโรคปากและเท้าเปี่อย ภาคตะวันออกของประเทศไทย

 

 

โครงการพัฒนาบุคลากร รอบที่ ๒/๒๕๕๘

   โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ >>รายละเอียด<<  

ขับเคลื่อนFMDในภาคตะวันออก

ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ ร่วมกับ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ประชุมขับเคลื่อนโครงการจัดทำเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออก โดยมีนายสัตวแพทย์ประวัติ รัตนภุมมะ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต ๒  

อ่านเพิ่มเติม: ขับเคลื่อนFMDในภาคตะวันออก

ประกาศผลการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การผลิตปศุสัตว์ ระดับเขต ปี ๒๕๕๘

สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ ขอประกาศ ผลการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การผลิตปศุสัตว์ตามแนวทางปรัชญาเศาณฐกิจพอเพียงโรงเรียนโครงการ พระราชดำริดีเด่น ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

>>รายละเอียด<<

ดำเนินคดีผู้กระทำความผิด

นายสัตวแพทย์ประวัติ รัตนภุมมะ ปศุสัตว์เขต ๒ สนธิกำลังร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ด่านกักสัตว์ปราจีนบุรี และกองกำลังรักษาความมั่นคงภายใน มณฑลทหารบกที่ ๑๒ จังหวัดปราจีนบุรีเข้าตรวจค้นจับกุมผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๓๕ ได้ผู้ต้องหา ๓ รายการ ซากสุกร ๕ ตัว ไม่เหมาะแก่การบิรหโภคให้ทำลาย ส่วนของกลางอื่นได้แก่ถังน้ำ ๑๐ ใบ ตะกร้า ๑ ใบ มีด ๑๒ เล่ม ตะขอเกี่ยวสุกร ๓ อัน โดยเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษที่สถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรี ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม: ดำเนินคดีผู้กระทำความผิด