การประชุมขขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มสมรรถนะ OIE PVS Pathway และการเตรียมความพร้อมจัดทำ PVS Gap Analysis ร่วมกับ OIE

 

การประชุมขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มสมรรถนะ OIE PVS Pathhway และการเตรียมความพร้อมจัดทำ PVS Gap Analysis ร่วมกับ OIE

 

     - File 1

 

     - File 2

 

     - File 3

 

     - File 4