6302073
 
นายพนม  มีศิริพันธุ์
ปศุสัตว์เขต 2

อินโฟกราฟิก

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

6302071 6302072

ไอคอนลิงค์

1.เคลื่อนย้ายซากสัตว์_ที่นำเข้าจากต่างประเทศ   Word   PDF
2.เคลื่อนย้ายซากสัตว์_ในประเทศ Word   PDF
3.เคลื่อนย้ายน้ำเชื้อสัตว์ Word   PDF
4.เคลื่อนย้ายสัตว์_ที่นำเข้าจากต่างประเทศ Word   PDF
5.เคลื่อนย้ายสัตว์ในประเทศ_เพื่อนำไปฆ่า Word   PDF
6.เคลื่อนย้ายสัตว์ในประเทศ_ไม่ได้นำไปฆ่า Word   PDF