รายงานการประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 

รายงานการประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

รายงานการประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2563

รายงานการประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563

รายงานการประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

รายงานการประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ประจำเดือน ตุลาคม 2562

รายงานการประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ประจำเดือน กันยายน 2562

รายงานการประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562