สถานการณ์โรคการติดพยาธิทางเดินอาหารในโคเนื้อ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา,นันทรัตน์ รัตนถิตะกุล วศินี ชานวาทิก