รูปตรวจติดตามประเมินผลโครงการโดยมีผู้นำหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการติดตามโครงการ

 

273306613 308352657985574 669637030831248105 n      273582539 309504381203735 1382604091938365398 n

 

274717022 318867756934064 6738602952284932841 n    274341305 315365413950965 8193968894439192995 n

 

   274065864 313529284134578 6587425603908272796 n