ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 กลุ่ม (27 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e3/2564

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ยากล่อมประสาท Acepromazine maleate ชนิดฉีด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ยาปฏิชีวนะเพนิซิลลินและสเตร็ปโดมัยซิน ชนิดฉีดออกฤทธิ์นาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ 21 ยาว 1 นิ้ว

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุเย็บแผลที่ละลายได้เอง (Chromic Catgut) USP 2 แบบตลับ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ใบมีดโกนสแตนเลส ชนิดมีคม 1 ด้าน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หมวกคุมผมใยสังเคราะห์แบบยางยืด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ