ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติธรรมตามกาลเวลา โดยร่วมกับทางจังหวัดซึ่งมีการจัดกิจกรรมทุกเดือนตลอดจนส่งเสริมให้มีการปฏิบัติธรรมตามความถนัดของแต่ละบุคคล เพื่อเสริมสร้างพลังจิตพลังใจให้มีความสดชื่นแจ่มใส ไร้ทุกโศกโรคภัย และมีการกำหนดให้ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน (ทุกวันพุธ)

moral2021050501jpg Page1

  โครงการเดิน วิ่ง ละ หลุด โรค

941389      941390

88084299 189332212493933 8396273855198396416 n      90097110 189332019160619 2396282242939748352 n

90166208 189332302493924 1644264049577295872 n      90193393 189332119160609 5730688740368580608 n