การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 1

 

-----------------------------------------------------------

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 2

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 3

 

-----------------------------------------------------------

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 3