สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565

 

กันยายน 2565

สิงหาคม 2565

กรกฎาคม 2565

มิถุนายน 2565

พฤษภาคม 2565

เมษายน 2565

มีนาคม 2565

กุมภาพันธ์ 2565

มกราคม 2565

ธันวาคม 2564

พฤศจิกายน 2564

ตุลาคม 2564